PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte te ugovor odnosno narudžbu koju raskidate, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili u narudžbi, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke odnosno dostave ako Vam je ona bila naplaćena. Povrat novca izvršit ćemo najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka od 14 (četrnaest) dana pošaljete robu.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Nemate pravo na jednostrani raskid ako je originalna ambalaža proizvoda na bilo koji način otvorena ili oštećena jer takva roba zbog zdravstvenih i higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje. U slučaju da je roba na takav način oštećena, nismo obvezni prihvatiti povrat takve robe.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju umanjenja vrijednosti robe, imamo pravo na razmjerno umanjenje iznosa kojeg Vam vraćamo.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internetskoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Link na word dokument ili obrazac za izravno slanje – obrazac za jednostrani raskid ugovora

Ispunjeni obrazac molimo dostaviti na reklamacije@creogenshop.com

 

 
Besplatna i brza dostava unutar Hrvatske
 
1-5 radnih dana uključujući i otoke
 
Pošiljka će biti poslana unutar 24-48 sati
X